Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 4 WSK

Wykonujemy ponad 400 rodzajów badań laboratoryjnych z zakresu:

  • analityki ogólnej
  • hematologii
  • immunologii
  • biochemii
  • koagulologii
  • mikrobiologii

Laboratorium jest wpisane w ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 1206