Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

ANALITYKA OGÓLNA / BADANIE MOCZU / BADANIE PŁYNÓW USTROJOWYCH

 

LP

KOD ICD

NAZWA BADANIA

Materiał

CENA

1

A 05

BAL (popłuczyny oskrzelowo - pęcherzykowe) - skład komórkowy

BAL

50,00 zł

2 A19 Erytrocyty dysmorficzne mocz 16,00 zł

3

 

Kalprotektyna

kał

100,00 zł

4

A 23

Kał - badanie ogólne + badanie mikroskopowe

kał

10,00 zł

5

A 21

Kał - badanie parazytologiczne (zalecane trzykrotne badanie)

kał

12,00 zł

6

A 21

Owsiki (Enterobius vermicularis)

wycier

8,00 zł

7

A 17

Kał - obecność krwi utajonej (FOB) (zalecane trzykrotne badanie)

kał

12,00 zł

8

 

Kamienie moczowe - fizykochemiczna analiza składu

kamienie moczowe

30,00 zł

9

A 19

Mocz - analiza manualna osadu

mocz

6,00 zł

10

A 01

Mocz - analiza ogólna - badanie fizykochemiczne + osad

mocz

9,50 zł

11

A 01

Mocz - analiza ogólna - badanie fizykochemiczne + osad - CITO

mocz

11,50 zł

12

A 03

Płyn mózgowo - rdzeniowy - badanie ogólne + cytoza

PMR

20,00 zł

13

A 03

Płyn mózgowo - rdzeniowy - preparat cytologiczny (rozmaz)

PMR

30,00 zł

14

A 05

Płyn stawowy - badanie ogólne + cytoza + skład komórkowy +  sprawdzenie obecności kryształów

płyn stawowy

50,00 zł

15

A 05

Płyn z jam ciała - badanie ogólne + cytoza + skład komórkowy

PJC

50,00 zł