Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

DIAGNOSTYKA BIOCHEMICZNA

 

LP

KOD ICD

NAZWA BADANIA

Materiał

CENA

1

N 23

5’ – nukleotydaza

surowica

20,00 zł

2

I 09

Albumina

surowica

4,50 zł

3

I 09

Albumina

PMR

19,00 zł

4

I 09

Albumina - CITO

osocze HeLi

6,50 zł

5

I 09

Albumina - mikroalbuminuria (test ilościowy)

mocz/DZM

20,00 zł

6

I 17

Aminotransferaza alaninowa (AlAT, GPT)

surowica

5,00 zł

7

I 17

Aminotransferaza alaninowa (AlAT, GPT)

osocze HeLi

7,00 zł

8

I 19

Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT, GOT)

surowica

5,00 zł

9

I 19

Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT, GOT) - CITO

osocze HeLi

7,00 zł

10 I 23 Amoniak - materiał pobierany na miejscu krew pełna EDTA 30,00 zł

11

I 25

Amylaza (diastaza)

mocz

6,50 zł

12

I 25

Amylaza (diastaza)

surowica

6,50 zł

13

I 25

Amylaza (diastaza) - CITO

mocz

8,50 zł

14

I 25

Amylaza (diastaza) - CITO

osocze HeLi

8,50 zł

15

I 27

Amylaza trzustkowa

surowica/mocz

10,00 zł

16

I 77

Białko całkowite

surowica

4,00 zł

17

I 77

Białko całkowite

mocz/DZM/PMR

8,00 zł

18

I 77

Białko całkowite - CITO

osocze HeLi

6,00 zł

19

I 79

Białko frakcje - proteinogram, elektroforeza

surowica

18,00 zł

20

I79/I 86

Białko frakcje (elektroforeza moczu / białko Bence Jones'a)

DZM

110,00 zł

21

I 86

Białko – immunofiksacja białek surowicy (G,A,M,κ,λ)

surowica

110,00 zł

22

I 87

Bilirubina bezpośrednia

surowica

4,50 zł

23

I 87

Bilirubina bezpośrednia - CITO

osocze HeLi

6,50 zł

24

I 89

Bilirubina całkowita

surowica

5,00 zł

25

I 89

Bilirubina całkowita - CITO

osocze HeLi

7,00 zł

26

I 97

Chlorki

surowica/osocze HeLi/PMR

6,00 zł

27

I 99

Cholesterol całkowity (CHOL)

surowica

4,50 zł

28

K 01

Cholesterol HDL

surowica

6,50 zł

29

K 03

Cholesterol LDL

surowica

5,50 zł

30

K 95

Cholinesteraza (CHE)

surowica

10,00 zł

31

K 15

Cynk

surowica

25,00 zł

32

K 33

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

surowica

5,00 zł

33

K 35

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) - izoenzymy

surowica

40,00 zł

34

L 11

Fosfataza alkaliczna (ALP)

surowica

4,50 zł

35

L 11

Fosfataza alkaliczna (ALP) – CITO

osocze HeLi

6,50 zł

36

 

Fosfataza alkaliczna - izoenzymy

surowica

60,00 zł

37

L 15

Fosfataza kwaśna (ACP)

surowica

8,00 zł

38

L 17

Fosfataza kwaśna sterczowa

surowica

10,00 zł

39

L 23

Fosforan nieorganiczny

mocz/DZM

5,50 zł

40

L 23

Fosforan nieorganiczny

surowica

5,00 zł

41

L 23

Fosforan nieorganiczny - CITO

osocze HeLi

7,00 zł

42

L 31

Gamma – glutamylotransferaza (GGT)

surowica

5,00 zł

43

L 31

Gamma – glutamylotransferaza (GGT) – CITO

osocze HeLi

7,00 zł

44

L 43

Glukoza

surowica

4,50 zł

45

L 43

Glukoza – CITO

osocze HeLi

6,50 zł

46

O 35/ N 45

Jonogram (Na/K)

mocz/DZM

7,00 zł

47

O 35/ N 45

Jonogram (Na/K)

surowica

6,00 zł

48

O 35/ N 45

Jonogram (Na/K) - CITO

osocze HeLi

8,00 zł

49

M 21

Kinaza kreatynowa – izoenzymy

surowica

50,00 zł

50

K 89

Konwertaza angiotensyny (ACE)

surowica

60,00 zł

51

M 37

Kreatynina

mocz/DZM

6,50 zł

52

M 37

Kreatynina – CITO

osocze HeLi

7,00 zł

53

M 37

Kreatynina

surowica

5,00 zł

54

M37

Kreatynina + eGFR

surowica

8,00 zł

55

M37

Kreatynina + eGFR - CITO

osocze HeLi

10,00 zł

56

M 45

Kwas moczowy

mocz/DZM

5,50 zł

57

M 45

Kwas moczowy

surowica

5,00 zł

58

M 45

Kwas moczowy – CITO

osocze HeLi

7,00 zł

59

M 71

Lipidogram (elektroforeza lipidów)

surowica

50,00 zł

60

M 73

Lit

surowica

10,00 zł

61

M 87

Magnez

mocz/DZM

5,50 zł

62

M 87

Magnez

surowica

5,00 zł

63

M 87

Magnez – CITO

osocze HeLi

7,00 zł

64

G 68

Miedź

surowica/DZM

15,00 zł

65

N 11

Mleczan

PMR

15,00 zł

66

N 13

Mocznik

mocz/DZM

5,50 zł

67

N 13

Mocznik

surowica

5,00 zł

68

N 13

Mocznik – CITO

osocze HeLi

7,00 zł

69 I99/K01 nie-HDL-cholesterol surowica 3,00 zł

70

 

Oksymetria

krew pełna HeLi

30,00 zł

71

O 29

RKZ (gazometria)

krew pełna HeLi

20,00 zł

72

O 93

TIBC - całkowita zdolność wiązania żelaza

surowica

5,00 zł

73

 

Test zimnej flotacji

surowica

10,00 zł

74

O 49

Triglicerydy (TG)

surowica

4,50 zł

75

O 77

Wapń

mocz/DZM

6,50 zł

76

O 77

Wapń

surowica

5,00 zł

77

O 77

Wapń – CITO

osocze HeLi

7,00 zł

78

O 77/I 09

Wapń skorygowany do stężenia albuminy (Ca2+, Albuminy)

surowica

9,50 zł

79

O 75

Wapń zjonizowany

krew pełna HeLi

6,50 zł

80

O 95

Żelazo

surowica

6,00 zł

81

O 95/ O 93/ O 45

Żelazo gospodarka - Fe2+, TIBC, UIBC, % wysycenia Tf

surowica

11,00 zł