Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

KOAGULOLOGIA

 

LP

KOD ICD

NAZWA BADANIA

Materiał

CENA

1

C 63

Agregacja płytek - wrodzone choroby PLT

krew pełna cytrynian

140,00 zł

2

C 63

Agregacja płytek – leczenie klopidogrelem

krew pełna cytrynian

80,00 zł

3

G 69

Antykoagulant toczniowy LA

osocze cytrynian

70,00 zł

4

G 11

APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji)

osocze cytrynian

7,00 zł

5

G 11

APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) - CITO

osocze cytrynian

9,00 zł

6

G 11

APTT po korekcji prawidłowym osoczem

osocze cytrynian

30,00 zł

7

G 03

AT (Antytrombina)

osocze cytrynian

30,00 zł

8

G 03

AT (Antytrombina) - CITO

osocze cytrynian

32,00 zł

9

G 05

Białko C

osocze cytrynian

50,00 zł

10

G 07

Białko S - wolne

osocze cytrynian

90,00 zł

11

G 31

Czynnik VII

osocze cytrynian

70,00 zł

12

G 28

Czynnik IX (Diagnostyka Hemofilii B)

osocze cytrynian

70,00 zł

13

G 33

Czynnik VIII (Diagnostyka Hemofilii A)

osocze cytrynian

70,00 zł

14

G 39

Czynnik XI (Diagnostyka Hemofilii C)

osocze cytrynian

70,00 zł

15

G 41

Czynnik XII (Hagemana)

osocze cytrynian

70,00 zł

16

G 26

Czynnik II

osocze cytrynian

150,00 zł

17

G 29

Czynnik V

osocze cytrynian

70,00 zł

18

G 37

Czynnik X

osocze cytrynian

70,00 zł

19

G 47

Czynnik von Wilebranda (vWF)

osocze cytrynian

80,00 zł

20

G 49

D - Dimer (test ilościowy)

osocze cytrynian

35,00 zł

21

G 49

D - Dimer (test ilościowy) - CITO

osocze cytrynian

37,00 zł

22

 

Dabigatran (Pradaxa) - oznaczenie stężenia leku jako aktywność anty – IIa

osocze cytrynian

120,00 zł

23

 

Rivaroxaban (Xarelto) - oznaczenie stężenia leku jako aktywność anty - Xa

osocze cytrynian

100,00 zł

24

G 63

Heparyna drobnocząsteczkowa - oznaczenie stężenia leku jako aktywność anty - Xa

osocze cytrynian

100,00 zł

25

G 53

Fibrynogen

osocze cytrynian

9,00 zł

26

G 53

Fibrynogen - CITO

osocze cytrynian

11,00 zł

27

 

HIT – p/ciała anty PF4/heparyna

osocze cytrynian

150,00 zł

28

 

Mutacja czynnika V Leiden (G1691A) met. RT-PCR (test jakościowy) oraz
Mutacja czynnika II genu protrombiny (G20210A) met.RT-PCR (test jakościowy

krew pełna EDTA

500,00 zł

29

G 21

PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR)

osocze cytrynian

7,00 zł

30

G 21

PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR) - CITO

osocze cytrynian

9,00 zł

31

G 25

TT (czas trombinowy)

osocze cytrynian

12,00 zł