Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

DIAGNOSTYKA BIAŁEK OSTREJ FAZY

 

LP

KOD ICD

NAZWA BADANIA

Materiał

CENA

1

I 65

α 1 -  antytrypsyna

surowica

40,00 zł

2

I 71

Apolipoproteina Apo - A

surowica

29,00 zł

3

I 67

Apolipoproteina Apo - B

surowica

28,00 zł

4

K 75

C - 3c (składnik dopełniacza)

surowica

30,00 zł

5

K 77

C – 4 (składnik dopełniacza)

surowica

30,00 zł

6

L 96

C1 inhibitor – stężenie

surowica

50,00 zł

7

I 95

Ceruloplazmina

surowica

40,00 zł

8

I 81

CRP (test ilościowy)

surowica

11,00 zł

9

I 81

CRP ultra czułe (hsCRP)

surowica

15,00 zł

10

 

Haptoglobina

surowica

25,00 zł

11

M 05

Interleukina 6 (IL – 6)

surowica

55,00 zł

12

N 58

Prokalcytonina (PCT)

surowica

110,00 zł

13

N58

Prokalcytonina (PCT) - CITO

osocze HeLi

110,00 zł