Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

IMMUNOGLOBULINY

 

LP

KOD ICD

NAZWA BADANIA

Materiał

CENA

1

L 93

Identyfikacja prążków oligoklonalnych

surowica/PMR

120,00 zł

2

L 85

Immunoglobulina A (IgA)

surowica

25,00 zł

3

L 89

Immunoglobulina E (IgE)

surowica

25,00 zł

4

L 93

Immunoglobulina G (IgG)

surowica

25,00 zł

5

L 95

Immunoglobulina M (IgM)

surowica

25,00 zł

6

M 83

Łańcuchy lekkie kappa

surowica

35,00 zł

7

 

Łańcuchy lekkie kappa - wolne

surowica/mocz

70,00 zł

8

M 85

Łańcuchy lekkie lambda

surowica

35,00 zł

9

 

Łańcuchy lekkie lambda - wolne

surowica/mocz

70,00 zł

10

 

Wskaźnik Tiblinga

surowica/PMR

80,00 zł