Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

MARKERY NOWOTWOROWE

 

LP

KOD ICD

NAZWA BADANIA

Materiał

CENA

1

M 92

β2 - mikroglobulina

surowica

35,00 zł

2

L 46

HCG - β (m.in. w nowotworach wywodzących się
z komórek rozrodczych)

surowica

30,00 zł

3

L 07

AFP - alfa fetoproteina (m.in. w pierwotnym raku wątroby)

surowica

30,00 zł

4

I 82

Białko S 100 (m.in. w czerniaku złośliwym)

surowica

45,00 zł

5

 

BTA (m.in. w nowotworach pęcherza moczowego)

mocz

100,00 zł

6

I 43

CA - 15.3 (m.in. w raku piersi)

surowica

35,00 zł

7

I 45

CA - 19.9 (m.in. w raku trzustki, żołądka, okrężnicy)

surowica

35,00 zł

8

I 49

CA - 72.4 (m.in. w raku żołądka, jelita grubego)

surowica

40,00 zł

9

I 41

CA - 125 (m.in. w raku jajnika)

surowica

35,00 zł

10

I 52

HE - 4 (m.in. w raku jajnika)

surowica

60,00 zł

11

I 41/I 52

Test ROMA (CA 125 + HE - 4 + Algorytm oceny ryzyka raka jajnika)

surowica

120,00 zł

12

I 53

CEA - antygen karcynoembrionalny

surowica

25,00 zł

13

 

Chromogranina A (m.in. w diagnostyce rakowiaka)

osocze EDTA

80,00 zł

14

I 51

CYFRA – 21.1 (m.in. w płaskonabłonkowym raku płuc)

surowica

30,00 zł

15

M 11

Kalcytonina (m.in. w raku rdzeniastym tarczycy)

surowica

45,00 zł

16

M 39

Kwas 5 - hydroksyindolooctowy (5 - HIAA)
(m.in. w diagnostyce rakowiaka)

DZM

110,00 zł

17

K 85

NSE - swoista enolaza neuronowa
(m.in. w drobnokomórkowym raku płuc)

surowica

35,00 zł

18

I 61

PSA (specyficzny antygen prostaty)

surowica

30,00 zł

19

I 63

PSA wolny (FPSA)

surowica

40,00 zł

20

I 59

SCC (m.in. w raku płuc, szyjki macicy)

surowica

50,00 zł

 

Wyniki badań markerów nowotworowych mają wyłącznie wartość informacyjną. Podstawą rozpoznania nowotworu jest badanie mikroskopowe materiału komórkowego uzyskanego drogą biopsji, wymazu lub śródoperacyjnie. Oznaczenie markerów nowotworowych ma przede wszystkim na celu ocenę efektywności leczenia i kontrolę chorych po jego zakończeniu w celu wykrycia wznowy i/lub odległych przerzutów.