Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

DIAGNOSTYKA AUTOIMMUNOLOGICZNA

 

LP

KOD ICD

NAZWA BADANIA

Materiał

CENA

1

 

β 2 Glikoproteina 1 – p/ciała w klasie IgA

surowica

100,00 zł

2

 

β 2 Glikoproteina 1 – p/ciała w klasie IgG

surowica

100,00 zł

3

 

β 2 Glikoproteina 1 – p/ciała w klasie IgM

surowica

100,00 zł

4

O 21

ANA - screen - p/ciała przeciwjądrowe:

 • anty-dsDNA (antygen syntetyczny)
 • anty-RNP/Sm
 • anty-Scl-70
 • anty-SS-B(La)
 • anty-SS-A(Ro)
 • anty-Jo-1
 • p/ciała przeciwko centromerowi (CENP-B)
 • anty-mitochondrialne(M2)]

surowica

35,00 zł

5

O 21

ANA - rozdział - p/ciała przeciwjądrowe - profil 17 p/ciał - met. Blotting (test jakościowy)

 • dsDNA
 • Nukleosomy
 • Histony
 • SmD1 (Antygen Smitha)
 • PCNA
 • Rybosomalne białko - P
 • SS-A / Ro60
 • SS-A / Ro52
 • SS-B / La
 • Białko centromeru B
 • Scl-70
 • U1-snRNP
 • AMA M2
 • Jo-1
 • PM-Scl
 • Mi-2
 • Ku

surowica

130,00 zł

6

N 66

Anty - CCP - p/ciała antycytrulinowe

surowica

50,00 zł

7

 

Autoimmunologiczne choroby przewodu pokarmowego (Profil Gastro) -  profil 5 p/ciał
w klasie IgA/IgG - met. Blotting (test półilościowy)

 • p/ciała przeciw Mannan (ASCA) w klasie IgA (choroba Crohna)
 • p/ciała przeciw Mannan (ASCA) w klasie IgG (choroba Crohna)
 • p/ciała przeciwko czynnikowi wewnętrznemu Castle'a (IF) w klasie IgA
 • p/ciała przeciwko czynnikowi wewnętrznemu Castle'a (IF) w klasie IgG
 • p/ciała przeciwko gliadynie w klasie IgA
 • p/ciała przeciwko gliadynie w klasie IgG
 • p/ciała przeciwko komórkom okładzinowym błony śluzowej żołądka (PCA) w klasie IgA
 • p/ciała przeciwko komórkom okładzinowym błony śluzowej żołądka (PCA) w klasie IgG
 • p/ciała przeciwko tTG (transglutaminazie tkankowej) w klasie IgG
 • p/ciała przeciwko tTG (transglutaminazie tkankowej) w klasie IgA

surowica

200,00 zł

8

 

Autoimmunologiczne choroby wątroby - profil 14 p/ciał - met. Blotting (test jakościowy)

 • AMA-M2
 • 3E (BPO) (3E(BPO))
 • Sp 100 (Sp 100)
 • PML (PML)
 • Gp210 (gp210)
 • LKM-1 (LKM-1)
 • LC-1 (LC-1)
 • SLA/LP (SLA/LP)
 • SS-A
 • Ro-52 (Ro-52)
 • Scl-70 (Scl-70)
 • CENP A
 • CENP-B
 • PGDH (PGDH)

surowica

150,00 zł

9

 

Autoimmunologiczne miopatie zapalne  - profil 16 p/ciał IgG - Profil Myositis - met. Blotting (Diagnostyka zapalenia mięśni) (test jakościowy)

 • Mi-2 alfa (Mi-2 alfa)
 • Mi-2 beta (Mi-2 beta)
 • TIF1 gamma (TIF1 gamma)
 • MDA5 (MDA5)
 • NXP2 (NXP2)
 • SAE1 ( SAE1)
 • Ku (Ku)
 • PM-Scl 100 (PM-Scl 100)
 • PM-Scl 75 (PM-Scl 75)
 • Jo-1 (Jo-1)
 • SRP (SRP)
 • PL-7 (PL-7)
 • PL-12 (PL-12)
 • EJ (EJ)
 • OJ (OJ)
 • Ro-52 (Ro-52)

surowica

200,00 zł

10

N 69

c ANCA

surowica

40,00 zł

11

O 21

Centromery

surowica

40,00 zł

12

N 69

Diagnostyka zapalenia naczyń - Profil Vasculitis - profil 3 p/ciał  - met. Blotting (test półilościowy)

 • MPO (p-ANCA)
 • PR3 (c-ANCA)
 • GBM

surowica

130,00 zł

13

 

Gangliozydy- profil 7 p/ciał w klasie IgM -
met. Blotting (test jakościowy)

 • GM1 (GM1)
 • GM2 (GM2)
 • GM3 (GM3)
 • GD1a (GD1a)
 • GD1b (GD1b)
 • GT1b (GT1b)
 • GQ1b (GQ1b)

surowica

120,00 zł

14

 

Gangliozydy - profil 7 p/ciał w klasie IgG -
met. Blotting (test jakościowy)

 • GM1 (GM1)
 • GM2 (GM2)
 • GM3 (GM3)
 • GD1a (GD1a)
 • GD1b (GD1b)
 • GT1b (GT1b)
 • GQ1b (GQ1b

surowica

120,00 zł

15

N 69

p ANCA (surowica)

surowica

40,00 zł

16

 

Paranowotworowe zespoły neurologiczne (p/ciała onkoneuronalne) - profil 12 p/ciał w klasie IgG - met. Blotting (test jakościowy)

 • Amfifizyna (Amp)
 • CV2 (CV2)
 • PNMA2/Ta (Ma2/Ta)
 • Ri (Ri)
 • Yo (Yo)
 • Hu (Hu)
 • Rekoweryna (Rec)
 • SOX1
 • Tytyna (Titin)
 • Zic4 (Zic4)
 • GAD65 (GAD65)
 • Tr (DNER)

surowica

200,00 zł

17

N 83

P/ciała anty - gliadynowe w klasie IgA

surowica

50,00 zł

18

N 81

P/ciała anty - gliadynowe w klasie IgG

surowica

50,00 zł

19

N 89

P/ciała antykardiolipinowe w klasie IgM

surowica

50,00 zł

20

N 89

P/ciała antykardiolipinowe w klasie IgG

surowica

50,00 zł

21

O 21

P/ciała przeciwjądrowe anty - Jo-1

surowica

40,00 zł

22

O 21

P/ciała przeciwjądrowe anty - La (SS-B)

surowica

40,00 zł

23

O 21

P/ciała przeciwjądrowe anty - RNP

surowica

40,00 zł

24

O 21

P/ciała przeciwjądrowe anty - Ro (SS-A)

surowica

40,00 zł

25

O 21

P/ciała przeciwjądrowe anty - Scl-70

surowica

40,00 zł

26

O 21

P/ciała przeciwjądrowe anty - Sm

surowica

40,00 zł

27

 

P/ciała w klasie IgA w kierunku celiakii (p/ciała przeciw transglutaminazie tkankowej)

surowica

50,00 zł

28

 

P/ciała w klasie IgG w kierunku celiakii (p/ciała przeciw transglutaminazie tkankowej)

surowica

40,00 zł

29

 

Twardzina układowa (sklerodermia)-profil 13 p/ciał w klasie IgG- met. Blotting (test jakościowy)

 • Scl-70 (Scl-70)
 • Centromer A (CA)
 • Centromer B (CB)
 • RNA Pol III 11kDa (RP11)
 • RNA Pol III 155 kDa (RP 155)
 • Fibrylaryna (Fb)
 • NOR90 (NOR90)
 • Th/To (Th/To)
 • PM-Scl 100 (PM100)
 • PM-Scl 75 (PM75)
 • Ku (Ku)
 • PDGFR (PDGFR)
 • Ro-52 (Ro-52)

surowica

180,00 zł