Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA

 

LP

KOD ICD

NAZWA BADANIA

Materiał

CENA

1

S 81

Clostridium difficile - oznaczenie toksyny A/B

 

60,00 zł

2

 

Posiew czystościowy - powietrze

 

10,00 zł

3

 

Posiew czystościowy - powietrze - określenie drobnoustroju

 

50,00 zł

4

 

Posiew kału ogólny + antybiogram

 

50,00 zł

5

 

Posiew kału w kierunku Salmonella, Shigella

 

40,00 zł

6

 

Posiew krwi - określenie patogenu + antybiogram

 

98,00 zł

7

 

Posiew krwi - jałowy, beztlenowy

 

27,00 zł

8

 

Posiew krwi - jałowy, tlenowy

 

30,00 zł

9

 

Posiew krwi w kierunku grzybów - jałowy

 

37,00 zł

10

 

Posiew moczu - określenie patogenu + antybiogram

 

44,00 zł

11

 

Posiew moczu - jałowy lub pobrany niejałowo

 

10,00 zł

12

 

Posiew nasienia - określenie patogenu + antybiogram

 

58,00 zł

13

 

Posiew nasienia – jałowy

 

20,00 zł

14

 

SPORAL-A

 

20,00 zł

15

 

Identyfikacja szczepu + antybiogram - E - testy

 

67,00 zł

16

 

Identyfikacja szczepu

 

25,00 zł

17

 

Identyfikacja szczepu + antybiogram

 

50,00 zł

18

 

Posiew wymazów czystościowych - określenie drobnoustrojów

 

28,00 zł

19

 

Posiew wymazów czystościowych - powierzchnie jałowe

 

20,00 zł

20

 

Posiew wymazu z gardła, nosa, ucha, plwociny – jałowy lub (flora fizjologiczna)

 

25,00 zł

21

 

Posiew wymazu z gardła, nosa, ucha, plwociny w kierunku grzybów + antybiogram

 

60,00 zł

22

 

Posiew wymazu z gardła, nosa, ucha, plwociny w kierunku grzybów jałowy

 

33,00 zł

23

 

Posiew wymazu z gardła, nosa, ucha, plwociny - określenie patogenu + antybiogram

 

58,00 zł

24 Posiew wymazu z odbytu - kolonizacja 40,00 zł
25 Posiew wymazu z odbytu w kierunku pałeczek wytwarzających karbapenemazy (CPE) 110,00 zł

26

 

Posiew z rany, ropy, punktatu – beztlenowy – określenie patogenu + antybiogram

 

125,00 zł

27

 

Posiew z rany, ropy, punktatu - beztlenowy, jałowy

 

30,00 zł

28

 

Posiew z rany, ropy, punktatu – tlenowy - określenie patogenu + antybiogram

 

58,00 zł

29

 

Posiew z rany, ropy, punktatu - tlenowy, jałowy

 

25,00 zł

30

 

Posiew w kierunku GBS + antybiogram

 

58,00 zł

31

 

Posiew w kierunku GBS - ujemny

 

25,00 zł

32

 

Posiew z dróg moczo-płciowych (pochwa, szyjka macicy, cewka moczowa) - jałowy

 

25,00 zł

33

 

Posiew z dróg moczo-płciowych (pochwa, szyjka macicy, cewka moczowa) – określenie patogenu + antybiogram

 

58,00 zł

34

 

Posiew w kierunku MRSA (gardło, nos, pachwina, odbyt)

 

25,00 zł

35

 

Posiew dolne drogi oddechowe (BAL, popłuczyny oskrzelowe płyn z jamy opłucnej)  - jałowy

 

25,00 zł

36

 

Posiew dolne drogi oddechowe (BAL, popłuczyny oskrzelowe płyn z jamy opłucnej)  - jałowy+antybiogram

 

58,00 zł