Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

Przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych

Większość błędów i niezgodności powstających podczas całego procesu diagnostycznego generowana jest w fazie przedanalitycznej. Ważne jest zatem właściwe przygotowanie zarówno pacjenta, jak też pobranej od niego próbki oraz zrozumienie mechanizmów wpływających na efekt końcowy, czyli wynik badania laboratoryjnego.

Czynniki osobnicze wpływające na wynik badania to: wiek, płeć, rasa, ciąża, dieta, głodzenie, aktywność fizyczna, wysokość nad poziomem morza, kofeina, palenie papierosów, alkohol, narkotyki, zioła, rytm okołodobowy, cykl menstruacyjny.

W celu uniknięcia wpływu powyższych czynników na wynik badania, a tym samym zapewnienie jego wiarygodności, należy stosować się do określonych reguł:

  • jeśli jest to możliwe, próbki krwi do badań powinny być pobierane pomiędzy 7:00 a 9:00 rano
  • materiał należy pobrać na czczo, minimum 8 - 10 godzin po przyjęciu ostatniego posiłku, zaś w przypadku badań obejmujących profil lipidowy oraz wątrobowy wskazana jest 14 godzinna przerwa w przyjmowanych posiłkach
  • próbki powinny być pobierane przed wdrożeniem procedur diagnostyczno - terapeutycznych
  • próbki powinny być pobierane po min. 8 godzinach od przyjęcia suplementów diety (w tym preparatów zawierających biotynę)
  • w terapii monitorowanej należy rozważyć pobranie próbki w fazie maksymalnego stężenia leku po podaniu/lub w fazie stabilizacji stężenia przed podaniem następnej dawki.