Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO POBRANIA WYMAZU Z GARDŁA NA POSIEW
  • wymaz pobrany przez lekarza laryngologa lub lekarza POZ na Podłoże transportowe nr 1
  • na czczo
  • po uprzednim wypłukaniu jamy ustnej świeżo przegotowaną wodą.