Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

eLABORAT

Platforma eLABORAT służy do udostępniania wyników badań laboratoryjnych. Dostęp do aplikacji uzyskują pacjenci, którzy zgłosili chęć korzystania z tej usługi w Rejestracji Laboratorium.

UWAGA!!! W przypadku wystąpienia problemów związanych z korzystania z platformy, należy skontaktować się z Laboratorium pod nr tel. 261 660 402.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI eLABORAT

 1. Usługa eLaborat umożliwia udostępnianie wyników badań laboratoryjnych naszym Klientom/Pacjentom drogą elektroniczną.
 2. Elektroniczna usługa eLaborat dostępna jest dla każdego pacjenta posiadającego własny adres e-mail.
 3. Aby uzyskać dostęp do usługi eLaborat należy wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i adresu e-mail w celu i w zakresie potrzeb niezbędnych do realizacji usługi eLaborat, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  Potwierdzeniem zgody jest podpis Klienta/Pacjenta (lub Opiekuna) na formularzu wydrukowanym w trakcie rejestracji na badanie laboratoryjne.
 4. Dane osobowe naszych Klientów/Pacjentów korzystających z usługi eLaborat przechowywane są na zabezpieczonym serwerze, a ich administratorem jest 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R.Weigla 5.
 5. Aby uzyskać dostęp do usługi eLaborat należy postępować wg Instrukcji, którą można uzyskać w Rejestracji Laboratorium lub na stronie www.4wsk.pl zakładka e-Usługi / e-Laborat.

 


LOGOWANIE PACJENTA DO SERWISU eLABORAT

 1. Aby zalogować się w serwisie eLABORAT należy:

  a. otworzyć stronę internetową naszego szpitala: www.4wsk.pl i wybrać zakładkę „e – Usługi”, a następnie „eLaborat dla pacjentów” lub
  b. bezpośrednio wpisać w wyszukiwarkę internetową adres: https://kl212.elaborat.marcel.pl/

 2. Pacjenci logujący się po raz pierwszy powinni

  a. wybrać <Nowe hasło>
  b. wpisać adres e-mail zgodny z podanym w Laboratorium oraz PESEL
  c. Nowe hasło zostanie przesłane na podany adres e-mail.

  Uwaga!!!  Otrzymane hasło jest ważne przez 30 dni, ale w każdej chwili można pobrać nowe,
  również przed upływem tego okresu.

 3. Pacjenci, posiadający już hasło dostępu, powinni wybrać w zakładce „eLaborat dla pacjentów” <Logowanie>
  i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

PRZEGLĄDANIE I/LUB WYDRUK WYNIKÓW

 1. Po zalogowaniu na ekranie wyświetla się okno z listą dni, w których wykonano badania.

 2. W celu przejrzenia i/lub wydrukowania wyników badań należy:

  a. wybrać ikonę <Pokaż wyniki>,
  b. następnie wybrać ikonę <Pokaż dokument>,
  c. dokument PDF otworzy się w oknie przeglądarki, pozwalając na jego wydrukowanie.

WYLOGOWYWANIE

 1. Po zakończeniu pracy należy wylogować się z serwisu eLaborat, aby uniemożliwić dostęp do wyników osobom nieupoważnionym.

 2. W tym celu należy kliknąć polecenie <Wyloguj> umieszczone na pasku w górnej części ekranu.

Udostępniamy Państwu również stronę internetową, na której znajdują się informacje o wykonywanych przez nas testach: www.labtestonline.pl Lab Test Online.