Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

Interpretacja wyników badań laboratoryjnych

Prawidłowe odczytanie wyniku badania laboratoryjnego jest kluczem do trafnej jego interpretacji. Aby poprawnie odczytać wynik konieczne jest zapoznanie się z opisem układu wydruku, który znajdziecie państwo poniżej:

Udostępniamy Państwu również stronę internetową, na której znajdują się informacje o wykonywanych przez nas testach: www.labtestsonline.pl Lab Test Online.