Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestonline.pl

Interpretacja wyników badań:www.medicallab.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

Diagnostyka infekcji

Powrót do wykazu badań

LP

NAZWA BADANIA

CENA

1

Borelioza IgM (surowica/PMR)

40,00

2

Borelioza IgG (surowica/PMR)

40,00

3 Borelioza IgM -test potwierdzenia met. Western blot

100,00

P 100
VlsE
P 58
P 41
P 39
OspA
OspC B. burgdorferi sensu stricto
OspC B. afzelii
OspC B. garinii
OspC B. spielmanii
P18 B. burgdorferi sensu stricto
P18 B. afzelii
P18 B. garinii 1
P18 B. garinii 2
P18 B. spielmanii
4 Borelioza IgG -test potwierdzenia met. Western blot

100,00

P 100
VlsE
P 58
P 41
P 39
OspA
OspC B. burgdorferi sensu stricto
OspC B. afzelii
OspC B. garinii
OspC B. spielmanii
P 18 B. burgdorferi sensu stricto
P 18 B. afzelii
P 18 B. garinii 1
P 18 B. garinii 2
P 18 B. spielmanii

5

Chlamydia trachomatis – antygen (test jakościowy-wymaz z cewki moczowej)

20,00

6

Chlamydia trachomatis IgA - test ilościowy (surowica)

45,00

7

Chlamydia trachomatis IgG - test ilościowy (surowica)

45,00

8 Chlamydia trachomatis oraz Neisseria gonorrhoeae met. PCR (w moczu lub z wymazów z pochwy, szyjki macicy, cewki moczowej)

195,00

9 Chlamydia trachomatis met. PCR (w moczu lub z wymazów z pochwy, szyjki macicy, cewki moczowej)

180,00

10

Chlamydophila pneumoniae IgA/dawniej Chlamydiae pn.IgA

35,00

11

Chlamydophila pneumoniae IgM/dawniej Chlamydiae pn. IgM

35,00

12

Chlamydophila pneumoniae IgG/dawniej Chlamydiae pn. IgG

35,00

13

Helicobacter pylori IgA - test ilościowy (surowica)

35,00

14

Helicobacter pylori IgG - test ilościowy (surowica)

35,00

15

Helicobacter pylori IgG – test jakościowy (surowica)

15,00

16 Helicobacter pylori - antygen - test jakościowy (kał) 60,00

17

Legionella w moczu – test jakościowy

70,00

18

Mycoplasma pneumoniae IgM

30,00

19

Mycoplasma pneumoniae IgG

30,00

20

Mononukleoza zakaźna (Wirus Epstein-Barr)– test jakościowy

15,00

21 Mononukleoza zakaźna (Wirus Epstein-Barr) (VCA) IgM (ilościowo) 50,00
22 Mononukleoza zakaźna (Wirus Epstein-Barr) (VCA) IgG (ilościowo) 50,00
23 Mononukleoza zakaźna (Wirus Epstein-Barr) (EA) IgG (ilościowo) 50,00
24 Mononukleoza zakaźna (Wirus Epstein-Barr) (EBNA) IgG (ilościowo) 50,00

25

Różyczka przeciwciała IgM

30,00

26

Różyczka przeciwciała IgG

25,00

27

Toksoplazma IgM

30,00

28

Toksoplazma IgG

25,00

29

Toxocaroza IgG

60,00

30

CMV IgM

30,00

31

CMV IgG

30,00

32

Przeciwciała anty-HIV4

30,00

33

Prokalcytonina (PCT)

110,00

34

Grypa typ A1,B1, A/H1N1- met. RT-PCR (jakościowo)(wymaz z nosogardzieli lub gardła)

260,00

35 Diagnostyka Kiły (Treponema pallidum-krętek blady)-ilościowo met.CLIA

20,00

36 Quantiferon - met. ELISA

180,00

37 HSV IgM (Herpes Simplex Virus- wirus opryszczki pospolitej)

40,00

38 HSV IgG (Herpes Simplex Virus- wirus opryszczki pospolitej)

40,00

39 Parwowirus B19 IgM

70,00

40 Parwowirus B19 IgG

70,00

41 Adenowirusy (kał) - jakościowo

25,00

42 Rotawirusy (kał) - jakościowo

25,00

43 ASO (odczyn antystreptolizynowy)- test ilościowy 12,00
44 Gruźlica (Tuberculosis) - metodą RT-PCR (jakościowo) (mat.: płyn z jam ciała, BAL, plwocina) 
250,00
45 Bruceloza
46 Varicella-Zoster Virus (wirus ospy wietrznej i półpaśca) IgG (ilościowo) 75,00
47 Leptospira p/ciała IgM / IgG (surowica-met. immunochromatograficzna) 60,00
48 Leishmania p/ciała (surowica- met. immunochromatograficzna) 50,00
49 Malaria (antygen-krew EDTA) 40,00
50 HPV (Human Papilloma Virus- Wirus brodawczaka ludzkiego)- Jednoczesne wykrywanie 14 typów wysokiego ryzyka HPV, z identyfikacją typu HPV 16, HPV 18 i 45 z wymazów (z pochwy, szyjki macicy, ze zmiany chorobowej). Met. PCR 220,00

 

Powrót do wykazu badań