Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ

dr n. med. Jacek Majda
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

 

 

 

Z-ca Kierownika
ppłk dr n. med. Mariusz Szablewski
specjalista diagnostyki laboratoryjnej