Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

Kierownictwo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 4. Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Polikliniką prowadzi 
dr n. med. Jacek Majda
specjalista diagnostyki laboratoryjnej

Z-ca Kierownika
ppłk dr n. med. Mariusz Szablewski
specjalista diagnostyki laboratoryjnej