Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓW

 

LP

KOD ICD

NAZWA BADANIA

Materiał

CENA

1

P 79

Benzodiazepiny

surowica

35,00 zł

2

T 11

Cyklosporyna

krew pełna EDTA

80,00 zł

3

T 17

Digoksyna

surowica

55,00 zł

4

T 30

Gentamycyna

surowica

50,00 zł

5

T 33

Karbamazepina

surowica

50,00 zł

6

T 59

Kwas walproinowy

surowica

50,00 zł

7

T 54

Sirolimus

krew pełna EDTA

120,00 zł

8

T 56

Tacrolimus

krew pełna EDTA

120,00 zł

9

R 05

Trójcykliczne antydepresanty (TCA)

surowica

35,00 zł

10

T 61

Wancomycyna

surowica

70,00 zł

11

 

Narkotyki (1 dowolnie wybrany parametr - test jakościowy)

mocz

10,00 zł

12

 

Narkotyki (12 parametrów - test jakościowy)

 • Amfetamina (AMP)
 • Barbiturany (BAR)
 • Benzodiazepiny (BZO)
 • Extasy (MDMA)
 • Fencyklidyna (PCP)
 • Kokaina (COC)
 • Marihuana (THC)
 • Metadon (MTD)
 • Metamfetamina (MET)
 • Morfina (MOP)
 • Opiaty (OPI)
 • Trójcykliczne antydepresanty (TCA)

mocz

100,00 zł