Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

Przygotowanie do badań mikrobiologicznych

Zasady ogólne przy pobieraniu materiału do badania mikrobiologicznego:

 1. Materiał do badań mikrobiologicznych (poza badaniem mocz na posiew) powinien być pobrany przez lekarza.
 2. Materiał do badań mikrobiologicznych należy pobierać we wczesnym okresie choroby  przed podaniem antybiotyku lub w 3 - 4 dniu po jego odstawieniu.
 3. Gdy konieczne jest wykonanie badania w trakcie antybiotykoterapii lekarz powinien napisać na skierowaniu, jaki antybiotyk chory otrzymuje i jak długo go stosuje.
 4. Materiał należy pobierać do jałowych pojemników, podłoży mikrobiologicznych.
 5. Pobrany materiał powinien być przekazany do laboratorium razem ze skierowaniem zawierającym następujące informacje: 
  - dane pacjenta, 
  - wstępne rozpoznanie,
  - dane na temat antybiotykoterapii (jeśli była bądź jest stosowana),
  - datę i godz. pobrania.