Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

Informacje ogólne

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 4WSK z P SP ZOZ wykonuje badania dla pacjentów oddziałów klinicznych szpitala, gabinetów specjalistycznych i POZ-u.

Zapraszamy również pacjentów spoza naszego POZ. Każdy z Państwa może wykonać u nas badania laboratoryjne odpłatnie. Oferta wykonywanych analiz zawarta jest w poniższej Liście badań oraz proponowanych przez nas pakietach badań, które można wykonać w celu profilaktyki własnego zdrowia.

Wszystkie badania są wykonywane wyłącznie na terenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez wykwalifikowany personel
i przy użyciu własnego sprzętu.

Punktu pobrań materiału do badań czynny:

 • Pon.-pt.: 7:00 - 13:00
 • Sobota - nieczynne
 • Niedziela - nieczynne

Odbiór wyników:

 • Pon.-pt.: 7:00 - 17:00
 • Sobota - nieczynne
 • Niedziela - nieczynne

Uwaga!! Od dnia 01.02.2018 do odwołania Rejestracja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej czynna będzie
w godz.: 07:00 - 14:30

Czas oczekiwania na wynik to:

 • w trybie cito (pilne) - na zlecenie lekarza -  do 1 godziny
 • w trybie zwykłym - do godziny 14.00 w dniu pobrania materiału
 • badania mikrobiologiczne - do 72 godzin (wraz z antybiogramem)
 • badania wysokospecjalistyczne - około 1 tygodnia lub krócej


UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ
OPIEKI ZDROWOTNEJ

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają*:

 • Kobiety w ciąży,
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • Kombatanci oraz osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego**,
 • Żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu***.

 

* Zgodnie z art. 47c z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.
z 2016r., 1793 ze zm.).
** Zgodnie z art. 1 - 4 ustawy z dnia 24.01.1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 ze zm.).
*** Świadczeniobiorcy muszą posiadać zaświadczenie wydane przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.