Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

Zespół

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:
dr n. med. Jacek Majda

Z-ca Kierownika Zakładu:
ppłk dr n. med. Sławomir Piątas

Kierownik Zespołu Techników:
st. technik Mirosława Oleśko

Z-ca Kierownika Zespołu Techników:
mgr Irmina Laurowska

Sekretariat:
st. inspektor Donata Przybylak

Starsi asystenci diagnostyki laboratoryjnej:

 • PRACOWNIA PILNYCH ANALIZ "CITO":
  • mgr Ewa Grześko
  • ppłk dr n. med. Sławomir Piątas
 • PRACOWNIA BIOCHEMII / BIAŁEK / POCT:
  • mgr Iwona Słowikowska
 • PRACOWNIA KOAGULOLOGII:
  • mgr Bożena Kostrzewa
 • PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ:
  • mgr Jolanta Popek-Jeż
  • mgr Iwona Grotowska
 • PRACOWNIA HEMATOLOGII:
  • mgr Beata Jeziorska
  • mgr Kamila Nazarewska
 • PRACOWNIA MIKROBIOLOGII:
  • mgr Małgorzata Kozak
  • mgr Dawid Rosiak
  • mgr Gabriela Skorupska

Młodsi asystenci diagnostyki laboratoryjnej:

 • mgr Olga Kieryluk
 • mgr Natalia Słabisz
 • mgr Anna Stawarz
 • mgr Katarzyna Zatwarnicka
 • mgr Katarzyna Żybura-Wszoła
Diagności laboratoryjni:
 • mgr Agata Danielkiewicz
 • mgr Ewa Janiszewska
 • mgr Estera Trzpil

Zespół techników analityki medycznej:

 • Aleksandrowicz Jadwiga
 • Bartnik Anna
 • Chronowska Iwona
 • Cyndrowska Katarzyna
 • Godycka-Ćwirko Grażyna
 • Grobelna Anna
 • Grześków Lidia
 • Jankowicz Małgorzata
 • Komorowska Małgorzata
 • Konieczna Beata
 • Kowalska Dorota
 • Kulińska Barbara
 • Kurosiński Paweł
 • Łata Elżbieta
 • Modzelewska Anna
 • Ostojska Joanna
 • Piątkowska Agnieszka
 • Pińkowska Wanda
 • Pokora-Niechwiadowicz Małgorzata
 • Pruszyńska Barbara
 • Sawicka Maria
 • Soczomska Ewa
 • Struzik Leszek
 • Strzelczyk Kornelia
 • Wąsewicz Grażyna
 • Zielińska Anna

Referenci:

 • Majgier Aniela
 • Majgier Ryszard
 • Ostaszkiewicz-Nowicka Izabela

Pomoce laboratoryjne:

 • Jaremko Danuta
 • Wojakiewicz Maria
 • Wojakiewicz Ewelina