Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

Zespół

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:
dr n. med. Jacek Majda

Z-ca Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:
ppłk dr n. med. Sławomir Piątas

Kierownik Zespołu Techników:
mgr Olga Loska

Z-ca Kierownika Zespołu Techników:
mgr Katarzyna Żybura-Wszoła

Sekretariat:
st. inspektor Donata Przybylak

Starsi asystenci diagnostyki laboratoryjnej:

 • PRACOWNIA PILNYCH ANALIZ "CITO":
  • mgr Ewa Grześko
  • ppłk dr n. med. Sławomir Piątas
 • BIOCHEMII / BIAŁEK / POCT:
  • mgr Iwona Słowikowska
  • mgr Katarzyna Zatwarnicka
 • PRACOWNIA IMMUNOCHEMII:
  • mgr Olga Loska
  • mgr Katarzyna Żybura-Wszoła
 • PRACOWNIA KOAGULOLOGII:
  • mgr Bożena Kostrzewa
 • PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ:
  • mgr Jolanta Popek-Jeż
  • mgr Iwona Grotowska
 • PRACOWNIA HEMATOLOGII:
  • mgr Beata Jeziorska
  • mgr Kamila Nazarewska
  • mgr Anna Stawarz
 • PRACOWNIA MIKROBIOLOGII:
  • mgr Małgorzata Kozak
  • mgr Dawid Rosiak
  • mgr Gabriela Skorupska
  • mgr Natalia Słabisz

Młodsi asystenci diagnostyki laboratoryjnej:

 • mgr Olga Kieryluk
Diagności laboratoryjni:
 • mgr Agata Danielkiewicz
 • mgr Karolina Krzyżok
 • mgr Ewa Janiszewska

Zespół techników analityki medycznej:

 • Aleksandrowicz Jadwiga
 • Budzowska Mirosława
 • Chronowska Iwona
 • Cyndrowska Katarzyna
 • Dyrcz Urszula
 • Godycka-Ćwirko Grażyna
 • Grobelna Anna
 • Grześków Lidia
 • Jankowicz Małgorzata
 • Konieczna Beata
 • Kowalska Dorota
 • Kulińska Barbara
 • Kurosiński Paweł
 • Leśniewska Małgorzata
 • Łata Elżbieta
 • Modzelewska Anna
 • Oleśko Mirosława
 • Ostojska Joanna
 • Piątkowska Agnieszka
 • Pińkowska Wanda
 • Pokora-Niechwiadowicz Małgorzata
 • Pruszyńska Barbara
 • Sawicka Maria
 • Soczomska Ewa
 • Struzik Leszek
 • Strzelczyk Kornelia
 • Wąsewicz Grażyna
 • Zielińska Anna

Referenci:

 • Majgier Ryszard
 • Ostaszkiewicz-Nowicka Izabela
 • Szawlińska Katarzyna

Pomoce laboratoryjne:

 • Kondracka Edyta
 • Jaremko Danuta
 • Skuza Barbara
 • Wojakiewicz Maria
 • Wysocka Irena