Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

Wiarygodność

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23.06.2006 Dz. U. nr 61, poz. 435, pkt 7.1

"WSZYSTKIE BADANIA LABORATORYJNE MUSZĄ PODLEGAĆ KONTROLI."

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 4. WSKzP SP ZOZ spełnia wymagania wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych oraz posiada certyfikat ISO 9001:2015

Prowadzimy systematyczną, należycie dokumentowaną kontrolę jakości parametrów analitycznych w oparciu o wysokiej jakości materiały kontrolne.

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna w naszym laboratorium obejmuje wszystkie wykonywane badania:

  • hematologiczne
  • biochemiczne
  • z zakresu analityki ogólnej
  • immunologiczne
  • koagulologiczne
  • mikrobiologiczne

Bierzemy również udział w:

1. Międzylaboratoryjnej krajowej kontroli jakości organizowanej przez:

  1. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (COBJwDL)
  2. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO w Warszawie

2. Międzynarodowej kontroli jakości organizowanej przez:

  1. Randox International Quality Assessment Scheme w Anglii (RIQAS)

Dzięki prowadzonej kontroli jakości zapewniamy wymaganą, wysoką wiarygodność wydawanych wyników.

 


 

CERTYFIKATY:

Oryginały posiadanych przez nas Certyfikatów są do wglądu u Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

 


 

COBJwDL

 


 

POLMICRO

 


 

RIQAS