Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

Wiarygodność

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23 marca 2006 Dz. U. nr 61, poz. 435, pkt 7

"Laboratorium prowadzi stałą wewnętrzną kontrolę jakości badań"
oraz
"Laboratorium bierze stały udział w programie zewnętrznej oceny w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań organizowanej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej"

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 4. WSKzP SP ZOZ spełnia wymagania wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych oraz posiada certyfikat ISO 9001:2015

Prowadzimy systematyczną, należycie dokumentowaną kontrolę jakości parametrów analitycznych w oparciu o wysokiej jakości materiały kontrolne.

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna w naszym laboratorium obejmuje wszystkie wykonywane badania:

 • hematologiczne
 • biochemiczne
 • z zakresu analityki ogólnej
 • immunologiczne
 • koagulologiczne
 • mikrobiologiczne

Bierzemy również udział w:

1. Międzylaboratoryjnych programach zewnętrznej oceny jakości organizowanych przez:

 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (COBJwDL) w Łodzi, gdzie uczestniczymy w programach w zakresie:
  • Chemii klinicznej
  • Hematologii
  • Hemoglobiny glikowanej
  • Immunologii hormony
  • Immunologii poszerzonej
  • Koagulologii
  • Markerów kardiologicznych
  • RKZ i elektrolitów ISE
  • Immunologii specjalistycznej
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO w Warszawie

2. Międzynarodowych programach zewnętrznej oceny jakości organizowanych przez:

 • Randox International Quality Assessment Scheme (RIQAS) w Anglii
 • Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD) w Szkocji

Dzięki prowadzonej kontroli jakości zapewniamy wymaganą, wysoką wiarygodność wydawanych wyników.

 


 

CERTYFIKATY:

Oryginały posiadanych przez nas Certyfikatów są do wglądu u Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

 


 

COBJwDL

 


 

POLMICRO

 


 

RIQAS