Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

Dydaktyka

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej zatrudnia 21 asystentów, w tym 17 z II stopniem specjalizacji oraz 3 w trakcie specjalizacji.

Pracownicy systematycznie poszerzają swoją wiedzę merytoryczną biorąc udział w kursach, konferencjach i sympozjach naukowo - szkoleniowych zdobywając wymagane punkty edukacyjne.

Zakład znajduje się na liście akredytacyjnej MZiOS podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży cząstkowych w ramach specjalizacji w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej oraz mikrobiologii medycznej.

Aktualny wykaz organizowanych staży cząstkowych dla osób specjalizujących się znajduje się na stronie: http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie-podyplomowe/ksztalcenie-diagnostykow-laboratoryjnych/lista-podmiotow-uprawnionych/

Podczas praktyk studenckich kształcimy młodzież Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Asystenci Zakładu prowadzą również szkolenie młodszych kolegów w ramach kursów specjalizacyjnych w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Wszelkie informacje niezbędne przy ubieganiu się o odbycie stażu, praktyk, wolontariatu dostępne są na stronie Wydziału Naukowo - Badawczego 4WSKzP:  http://www.4wsk.pl/Wydzial-naukowo--badawczy,13.html:o=74